Karz nedir? (Ticari terimler kategorisi)

(Ödünç - Loan) Borçlar Kanunumuza göre karz bir ödünç sözleşmesidir (BK. m. 306) Bununla, ödünç veren, bir miktar para veya benzeri malın mülkiyetini ödünç alan kimseye devreder. Ödünç alan da buna karşı nicelik ve nitelik yönünden eş değer nesneyi geri vermekle yükümlüdür.